Dietrichsteinský dvůrDietrichsteinský dvůr
HISTORIE DIETRICHSTEINSKÉHO DVORA
První písemný pramen pojednávající o obci je datován rokem 1244. Od konce 14. století až do počátku 16. století spadala obec po Lichtensteinské Lednicko-Mikulovské panství. V roce 1575 koupil Mikulovské panství i s obcí Bulhary Adam z Dietrichsteina od císaře Maxmiliána II. Dietrichsteinské knížecí statky náležely rodu až do roku 1945, kdy byly na základě Benešových dekretů vyvlastněny.

Unikátním hospodářsko-kulturním centrem byl od počátku Dietrichsteinský dvůr. Tento rozsáhlý poplužní důr (jediný ze dvou původních poplužních dvorů Mikulovského panství) se stal páteří knížecího hospodářství. Na rozdíl od poplužního dvoru v sídelním Mikulově, byl ten v Bulharech orientován primárně na živočišnou výrobu. Zejména v 17. a 18. století byl dvůr několikrát upravován a rozšiřován až do své současné podoby. V roce 1945 připadl dvůr do vlastnictví ČSR a až do počátku 90. let zde hospodařili nejprve Čs.socialistické statky a následně místní JZD.


Foto 1 Foto 2 Foto 3

zpět
www.nadsklepy.cz CZE / ENG / POL