Dietrichsteinský dvůrDietrichsteinský dvůr
HISTORIE DIETRICHSTEINSKÉHO DVORA
HISTORIA DWORU DIETRICHSTEINSKIEGO
Pierwsze źródło pisemne o gminie Bulhary jest z roku 1244. Od końca XIV wieku aż do początku XVI wieku należała wioska do liechtensteinskich lednicko-mikulowskich włości. W roku 1575 zakupił posiadłości mikulowskie razem z wsią Bulhary od cesarza Maksymiliana II Adam z Dietrichsteina. Do tego rodu należały posiadłości książęce aż do roku 1945, kiedy to na mocy tzw. Dekretów Benesza zostały one wywłaszczone.

Unikatowym centrum gospodarczo-kulturalnym od samego początku był Dwór Dietrichsteinski. Dwór ten stanowił podstawowy element gospodarki książęcej. Podstawą gospodarki dworu w Bulharach była hodowla bydła. Zwłaszcza w wiekach XVII i XVIII był dwór wielokrotnie adaptowany, rozszerzany aż do obecnejgo wyglądu. W roku 1945 dwór stał się majątkiem Republiki Czechosłowackiej i aż do początku lat 90-tych XX wieku gospodarowały tutaj Państwowe Gospodarstwo Rolne a następnie miejscowa Jednolita Spółdzielnia Rolnicza.


Foto 1 Foto 2 Foto 3

wstecz
www.nadsklepy.cz CZE / ENG / POL